Melodia
Melodia
Melodia
Melodia
Melodia
Melodia
Melodia

Melodia słońca gra promieniami po mej twarzy.
Poddaję się jej nutom, które wygrywają nowy utwór.
Czuję muśnięcie światła i jego moc.
Czyż jest piękniejsze pieśń, która wzmacnia
i karmi mą duszę? <3
Z szacunkiem zapisuję ją w pamięci.
Nie poprawiam urody ziemi,
nie sadzę kamieni wśród kwiatów.
Nie burzę struktury mej gleby,
po której chodzę i płynę.
Miłość i pokój to nie utarte frazesy,
to szczęście i prawda, zapomniane w codzienności.